Placeholder image

ESTRUCTURA


ASSEMBLEA DE LA DCGC

L’Assemblea General és l’òrgan suprem del Col·legi de Geògrafs a Catalunya. És constituïda per les persones col·legiades, amb igualtat de vot, i adopta el seus acords per majoria, d’acord amb el Reglament de la DCGC i amb els Estatuts del Colegio de Geógrafos.

Junta de Govern

Des de 6 d'abril de 2017:

David Mongil Juárez

Col·legiat 0526

President DCGC

Elena Rodríguez Armalé

Col·legiada 0502

Vicepresidenta DCGC

Núria Pérez Sans

Col·legiada 1374

Secretaria DCGC i AGPC

Josep Coma Guitart

Col·legiat 1174

Tresorer DCGC i AGPC. Responsable de les Olimpiades de Geografia

Jordi Barot Arquet

Col·legiat 0914

Vocal DCGC. Responsable de Formació

Victòria Carbonell Martínez

Col·legiada 0898

Vocal DCGC. Responsable del Web

Néstor Cabañas López

Col·legiat 1167

Vocal DCGC. Responsable de Xarxes Socials

Mariona Prat Vandellós

col·legiada nº 1771

Vocal DCGC i Vicepresidenta AGPC. Responsable de Model Propi

Sergi Rasero García

col·legiat nº 2123

Vocal DCGC. Responsable de Sector Públic

Marc Vila Recio

col·legiat nº 1312

Vocal DCGC i President AGPC. Responsable d’Emprenedoria i Empresa

Heura Cuadrado Nuet

col·legiada nº 2310

Vocal DCGC i AGPC. Responsable de Joves Col·legiats i inserció laboral

Marc Serra Sabé

col·legiat nº 2924

Vocal DCGC i AGPC. Responsable de Serveis i Avantatges als col·legiats

Francesc Sánchez Martínez

col·legiat nº 2156

Vocal DCGC i AGPC. Responsable del Mapa de Geògrafs

Marta Pallarès-Blanch

col·legiada nº0897

Vocal DCGC . Responsable del Pla Estratègic

Andreu Blanch Bou

col·legiat nº 2923

Vocal DCGC . Responsable de Funció Social

Pilar Manzanares Mestre


Administració

Grups de treball

Grups oberts a la participació de tots els col.legiats o associats que desitgen participar en un àmbit específic de treball, en funció de la seva especialització, experiència professional o motivació. El coordinador del grup és un membre de les juntes, amb la finalitat de garantir la comunicació interna i la coherència global de les activitats.

...

Emprenedoria

Coordinador: Jordi Barot

Membres: Sergi Cuadrado, Mariona Prat, Elena Rodríguez

Línies de treball:

 • Foment empresarial
 • Borsa de treball
 • Beques, ajuts i concursos
 • Cens d’empreses
 • Orientació professional
 • Relació Universitat-empresa

contacte: informacio@geografs.org

...

Territori i urbanisme

Coordinador:Elena Rodríguez

Membres: Maria Bonet, Néstor Cabañas, Victòria Carbonell, Carles Donat, Robert Casadevall

Línies de treball:

 • Ordenació i planificació territorial
 • Urbanisme
 • Medi Ambient
 • Sostenibilitat

contacte: informacio@geografs.org

...

Mobilitat

Coordinadors: Núria Pérez i Sergi Rasero

Membres: Carles Garcia, Laura Llavina, Carmelo Rivero, Marc Vila

Línies de treball:

 • Ordenació i planificació territorial
 • Promoure la mobilitat entre els geògrafs
 • Proposta d’activitats sobre mobilitat
 • Suport a cursos o jornades

contacte: informacio@geografs.org


...

Cartografia i SIG

Coordinador: Sergi Rasero

Membres: Jordi Duch, Nati Franco, Francesc Sánchez, Miguel Ángel Vargas, Marc Vila

Línies de treball:

 • Ordenació i planificació territorial
 • Promoció dels SIG entre els geògrafs
 • Proposta de cursos o activitats
 • Coordinació amb centres o serveis

contacte: informacio@geografs.org

Representants del Col·legi en comissions

El Col·legi de Geògrafs està representat en comissions de naturalesa molt diversa, especialment en organismes de les diferents administracions públiques.

La presència dels representants en les diferents comissions cerca la defensa dels interessos dels geògrafs però, sobretot, vol ser una aportació des de la geografia a la presa de decisions o en les propostes d’actuació en diversos àmbits. Actualment, el Col·legi compta amb representants a les següents comissions:

Demanar més informació sobre les comissions


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016